Proznak Příbram – dopravní značení

E-SHOP

Vybavení komunikací

Dopravní zrcadla Dopravní zrcadla se používají k řešení přehlednosti komplikovaných dopravních míst.V nabídce jsou dopravní zrcadla schválená Ministerstvem dopravy. Dopravní zrcadla jsou vyráběna ve dvou druzích: Dopravní zrcadla dle použití: Dopravní zrcadla dle tvaru: Zpomalovací prahy Zpomalovací prahy zajišťují velmi moderní, rychlý a bezpečný způsob zpomalení dopravy. Využívají se především v obytných čtvrtích, u vjezdů […]

Světelná a výstražná zařízení

Mobilní semaforová souprava Zařízení slouží k řízení provozu pokud je možný provoz pouze v jednom jízdním pruhu. V základní sestavě systém pracuje na principu přesných hodin Quartz. Při požadavku dlouhodobého provozu bez nutnosti pravidelné synchronizace je možné systém doplnit o kabelové spojení obou návěstidel. K nastavení a synchronizaci návěstidel slouží programovací zařízení s podsvíceným LCD […]

Projekty a pasporty

Projekty dopravně inženýrských opatření (DIO) Na základě požadavků zpracováváme návrhy dopravně-inženýrských opatření (DIO). Projekty DIO jsou vyžadovány odborem dopravy pro povolení prací na pozemních komunikacích a musí být schváleny Policií ČR. Kdy potřebujete projekt DIO? Vypracování projektů DIO Návrhy pro dopravně-inženýrská opatření vycházejí z požadovaného zadání a požadavků klienta. PROZNAK Příbram s.r.o. při vypracovávání projektů […]

Realizace DIO

Realizace dopravně inženýrských opatření (DIO) Na základě vyhotoveného projektu DIO a vydaného DIR realizujeme veškerá dopravní opatření včetně pravidelné údržby a kontroly. Realizace DIO se odvíjí od projektové dokumentace dopravně – inženýrského opatření schválené Dopravním inspektorátem Policie ČR a následného vydáni dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) Městským nebo Krajským úřadem.