Proznak Příbram – dopravní značení

svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení

ZAJIŠTĚNÍ DIR

Na základě zpracovaného projektu dopravně inženýrského opatření ( DIO ) zajistíme vyjádření příslušných orgánů státní zprávy až do vydání dopravně inženýrského rozhodnutí ( DIR ).