Proznak Příbram – dopravní značení

svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení

Realizace DIO

Realizace dopravně inženýrských opatření (DIO)

Na základě vyhotoveného projektu DIO a vydaného DIR realizujeme veškerá dopravní opatření včetně pravidelné údržby a kontroly.

Realizace DIO se odvíjí od projektové dokumentace dopravně – inženýrského opatření schválené Dopravním inspektorátem Policie ČR a následného vydáni dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) Městským nebo Krajským úřadem.