Proznak Příbram – dopravní značení

svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení

PROJEKTY A PASPORTY

Projekty dopravně inženýrských opatření (DIO)

Na základě požadavků zpracováváme návrhy dopravně-inženýrských opatření (DIO). Projekty DIO jsou vyžadovány odborem dopravy pro povolení prací na pozemních komunikacích a musí být schváleny Policií ČR.

Kdy potřebujete projekt DIO?

 • zabezpečení mimořádných dopravních situací při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
 • zabezpečení výkopů při výstavbě inženýrských sítí a opravách komunikací
 • zabezpečení uzavírek včetně objízdných tras

Vypracování projektů DIO

Návrhy pro dopravně-inženýrská opatření vycházejí z požadovaného zadání a požadavků klienta. PROZNAK Příbram s.r.o. při vypracovávání projektů DIO úzce spolupracuje s klientem s cílem najít optimální řešení, které splňuje platné legislativní a bezpečnostní parametry a zároveň vyhovuje přání zadavatele. Doba vypracování projektu DIO se odvíjí od náročnosti řešené situace.

Pasporty dopravního značení na místních komunikacích

Podle vyhlášky č. 30/2001 Sb. mělo končit v roce 2007 pětileté přechodné období, ve kterém měly být všechny dopravní značky na pozemních komunikacích uvedeny do souladu s touto vyhláškou (především reflexivita). Do pasportu a projektu dopravního značení jsou samozřejmě zahrnuty i místní části bez ohledu na jejich počet.Samozřejmostí a nedílnou součástí našeho pasportu a projektu je jeho projednání s majiteli dotčených komunikací, schválení Policií ČR a stanovení příslušným správním silničním úřadem.

Proč pasport?

 • systémové řešení dopravních situací začíná vždy u projektu
 • v rámci jednoho projektu je řešena kompletní dopravní situace příslušné oblasti nebo obce
 • zpracuje ho odborník, který zná veškeré předpisy, vyhlášku a odsouhlasí ho příslušný dopravní inženýr na Policii ČR
 • po vydání stanový ho odbor dopravy a slouží jako podklad při řešení dopravních nehod
 • slouží k evidenci majetku obce


Výhody pasportu

 • odborné a přehledné zpracování dopravního značení v dané oblasti
 • uvedeny všechny značky v obci (stávající i navrhované), popsán jejich stav a nosič, posouzena možnost výměny, popsáno, zda vyhovují předpisům
 • závazný výstup, schválený příslušnými orgány (výstupem je tzv. “Stanovení dopravního značení”)
 • kladen důraz na přání klienta