Proznak Příbram – dopravní značení

svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení svislé a vodorovné dopravní značení

O SPOLEČNOSTI

Společnost PROZNAK Příbram s.r.o. (dopravní značení) je osvědčeným dodavatelem dopravního značení v ČR. Působí zejméne v rámci Středočeského, Jihočeského a Západočeského kraje od roku 1999 se zaměřením na poskytování služeb v oblasti řešení přechodných a trvalých dopravních situací v silničním provozu, včetně souvisejících činností.

Sídlo společnosti je v Rožmitále pod Třemšínem v okrese Příbram.

Naše společnost PROZNAK Příbram s.r.o. (dopravní značení) Vám zajistí kompletní služby v dopravním značení při realizaci částečné i úplné uzavírky při výstavbě inženýrských sítí, rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí, opravách povrchů komunikací, záborech v komunikacích, řešení omezení dopravy pro nejrůznější kulturní politické a sportovní akce, městské a obecní slavnosti, koncerty atd. Dále realizuje trvalé svislé i vodorovné dopravní značení po dokončení staveb silnic a bezpečnostní značení v areálu firem.

Samozřejmostí společnosti je nabídka služeb obsahující kompletní práce od projektu DIO včetně vyřízení veškerých požadovaných dokumentů a vyjádření po samotnou realizaci.

Projekty přechodného a trvalého dopravního značení zpracováváme včetně vyjádření Policie ČR a „Stanovení“ příslušným silničním správním úřadem až po zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí.

Dopravní značení realizujeme dle schválené a odsouhlasené dokumentace, při dodržení všech požadovaných norem a předpisů.